Masuri fiscal-bugetare in vigoare de la 1 ianuarie 2021

02 Feb, 2021

Conform OUG 226/30.12.2020 art. XIV, alin. (1) si (2) incepand cu data de 1 ianuarie 2021 livrarile de dispozitive medicale utilizate in diagnosticul in vitro al COVID-19 sunt scutite de TVA cu drept de deducere pana la data de 31 decembrie 2020!

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 226/2020 din 30 decembrie 2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene
EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1332 din 31 decembrie 2020

ART. XIV
(1) Sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere livrările de dispozitive medicale pentru diagnosticul in vitro al COVID-19, de vaccinuri împotriva COVID-19, precum şi
serviciile de vaccinare şi testare aferente, altele decât cele scutite de TVA conform art. 292 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, efectuate până la
data de 31 decembrie 2022.
(2) Scutirea de TVA prevăzută la alin. (1) se aplică doar pentru livrarea dispozitivelor medicale pentru diagnosticul in vitro al COVID-19 care sunt în conformitate cu cerinţele aplicabile prevăzute
în Directiva 98/79/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 octombrie 1998 privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,
seria L, nr. 331 din 7 decembrie 1998, sau în Regulamentul (UE) 2017/746 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro
şi de abrogare a Directivei 98/79/CE şi a Deciziei 2010/227/UE a Comisiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 117 din 5 mai 2017, şi în alte acte aplicabile din legislaţia Uniunii, şi pentru livrarea vaccinurilor împotriva COVID-19 autorizate de Comisia Europeană sau de statele membre ale Uniunii Europene.
(3) Sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată achiziţiile intracomunitare de Remdesivir, efectuate până la data de 31 decembrie 2022, în baza contractului-cadru semnat pe 7 octombrie 2020 de
Comisia Europeană cu societatea farmaceutică Gilead pentru livrarea de Veklury, denumirea comercială a Remdesivir.